Nederland weer van ons

Vz, Nederland is in een diepe crisis beland en dat is in een aantal sectoren goed zichtbaar. De Nederlandse economie zakte vorig jaar dieper in het rood dan alle andere euro-landen, en deed bijna net zo slecht als Griekenland en zelfs slechter dan de als zwak bekend staande eurolanden Italië en Spanje. Minister Kamp reageerde, en ik citeer: “Deze krimpcijfers maken duidelijk dat we werk moeten maken van economisch herstel”, einde citaat.

Vz, de assurantiebelasting is meer dan verdubbeld, de BTW is verhoogd, we hebben een stapeling van energiebelasting-verhogingen (de kolenbelasting, de energiebelasting, de SDE+ heffing), plus nog de BTW verhoging hier overheen, en we hebben hogere accijnzen op brandstof, met ook hier weer de hogere BTW er overheen. Is dit wat de minister bedoelt met “werk maken van economisch herstel”?
Al deze belastingverhogingen maken onze economie kapot, terwijl dit kabinet het verzuimt te snijden in eigen vlees. Toppunt daarvan is dat niet uitgegeven SDE+ gelden worden ingezet om bezuinigen op het departement EZ te ontlopen tot aan 2017. Wat de PVV betreft wordt dit geld direct teruggegeven aan burgers en ondernemers. Kan de Minister dit toezeggen?

Dat je ook kan bezuinigen zonder alleen maar geld af te pakken van Nederlandse burgers en ondernemers, heeft de CPB doorrekening van het PVV verkiezingsprogramma wel bewezen. Wij verlagen de vennootschapsbelasting, verlagen de BTW ipv verhogen, schrappen de SDE+ regeling, voeren geen kolentaks in en verlagen de energiebelasting. Bij de PVV daalt de werkloosheid, trekt de huizenmarkt aan, neemt de export toe en stijgen de consumptie en de koopkracht. Dat is werk maken van economisch herstel.

Vz, Een sector waar de crisis hard heeft toegeslagen is de transportsector. De helft van de transportbedrijven voor wegvervoer maakt verlies en Nederlandse chauffeurs vrezen massaal voor hun baan. Dat was zelfs vóórdat de nieuwe regering met het plan kwam om de accijns op diesel en LPG te verhogen, terwijl wij in Nederland al een van de hoogste belastingtarieven ter wereld op benzine hebben, namelijk 66%. Dat was ook vóórdat dit kabinet de assurantiebelasting fors verhoogde. Deze belastingverhoging kost een gemiddeld transportbedrijf duizenden euro’s per jaar. Wat gaat de minister doen om deze noodlijdende bedrijven te helpen? Of moeten ze nog meer Nederlandse chauffeurs ontslaan, en uitwijken naar Oost-Europa om het hoofd boven water te houden?

Vz, de PVV pleit ook al jaren voor teruggave van het kwartje van Kok. Ook hebben wij reeds eerder gepleit voor regels om de prijzen aan de pomp transparant te maken. Hoewel er nu handige Apps op de markt zijn om de benzineprijzen te vergelijken, ontbreekt het vaak nog aan actuele informatie, en komen mensen bij de pomp toch vaak bedrogen uit. Vandaar onze vraag aan de minister: Is de minister bereid om pomphouders te verplichten om hun benzineprijzen beschikbaar te stellen aan de beheerders van deze Apps?

Vz, dan het energiebeleid. Energiebeleid is economisch beleid en zou moeten draaien om betaalbaarheid en leveringszekerheid. Dit kabinet zet echter vol in op een stenen tijdperk technologie, die energie onbetaalbaar maakt en die geen leveringszekerheid garandeert. De topsector energie adviseert om vooral te in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Dit kabinet en veel politici hebben kennelijk meer verstand van energie dan de topsector zelf, want zij zetten vol in op het subsidiëren van productie.
De burger gaat straks 280 euro per jaar extra belasting betalen voor de SDE+ heffing. Dit bedrag komt bovenop de reguliere energiebelasting, samen met de kolenheffing, de CO2 taks en natuurlijk de hogere BTW.  In ruil voor die eindeloze reeks belastingen op zijn energierekening krijgt de burger een Euromast in zijn achtertuin.

Voorzitter, de internationale technologische ontwikkelingen staan niet stil. Onlangs werd bekend dat het technologiebedrijf Apple patent heeft aangevraagd op een nieuw type windmolen, die ook energie kan opwekken als de wind niet waait. In India en China wordt onderzoek gedaan naar Thorium centrales, Chinese bedrijven investeren in de doorontwikkeling van thin film zonnecellen, Amerikaanse bedrijven hebben flink geïnvesteerd in schaliegas en schalie-olie, in Zuid Frankrijk wordt gewerkt aan de eerste kernfusiereactor en Siemens werkt aan een windmolen die niet op subsidie draait maar op wind.  Wat de PVV betreft laten wij de markt haar werk doen, en steken wij geen miljarden euro’s in onrendabele subsidiemolens. Miljarden die van burgers en bedrijven afgepakt worden. Miljarden die hard nodig zijn om de koopkracht en de concurrentiekracht van Nederland te behouden.

Vz, Dure duurzame energie kost ook banen. In de chemiesector zijn al fabrieken van Dow Chemical in Delfzijl en Kemira in Rotterdam gesloten, onder andere vanwege de dure energie. In Zeeland zijn Thermphos en Zalco failliet gegaan, onder andere vanwege te dure energie. En in Limburg sluit de centrale in Buggenum, onder andere vanwege te dure energie. Europa investeert in dure duurzame energie, terwijl Amerika profiteert van goedkope fossiele energie. Onze bedrijven betalen 2 keer zoveel voor elektriciteit en 3 keer zoveel voor gas, dan hun concurrenten in Amerika.
Is de minister van mening dat deze prijsverschillen goed zijn voor de werkgelegenheid in Nederland? En dan heb ik het over echte banen, en niet over gesubsidieerde groene banen.

Voorzitter, afsluitend het volgende. Het is voor onze koopkracht, concurrentiekracht en werkgelegenheid essentieel om ervoor te zorgen dat energie betaalbaar blijft. Tijdens het debat over de regeringsverklaring verwoordde uw partijgenoot Zijlstra het als volgt, en ik citeer: “We gaan niet veroorzaken dat bedrijven die in dit land hartstikke goed klimaat-technisch en milieutechnisch werk doen, zoals Hoogovens, de grens over worden gejaagd doordat wij harder lopen dan de rest van de wereld”, einde citaat.
Kan de minister aangeven welke maatregelen hij gaat treffen, voordat nog meer bedrijven failliet gaan als gevolg van dure duurzame energie?
Wat de PVV betreft stoppen we met dit dure duurzame energiebeleid, en geven we al die subsidie-miljarden terug aan de burger en het bedrijfsleven.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2650 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties