Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat keuzevrijheid voor de verzekerden in ons zorgstelsel van wezenlijk belang is;

van mening dat deze keuzevrijheid onder druk komt te staan door het afschaffen van de restitutiepolis voor de basisverzekering;

overwegende dat hierdoor de vrije artsenkeuze van patiënten wordt aangetast, zeker voor mensen met lage inkomens;

verzoekt de regering, de restitutiepolis voor de basisverzekering te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4700 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties