Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat fraude in de zorgsector harder aangepakt moet worden;

van oordeel dat de NZa als toezichthouder het voortouw moet nemen in het opsporen van fraude;

verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen dat ervoor zorgt dat de NZa proactief toezicht gaat houden op frauduleuze praktijken in de zorgsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2455 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties