Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht 'EU leitet Beihilfeverfahren gegen Deutschland ein' in de krant Die Welt van 6 maart 2013 (*)

1.)
Is de minister bekend met het artikel 'EU leitet Beihilfeverfahren gegen Deutschland ein' in de krant Die Welt van 6 maart 2013, waarin wordt aangekondigd dat de EU de vrijstelling van transportkosten voor energie als mogelijke concurrentievervalsing ziet?

2.)
Kan de minister aangeven of het door de EU aangekondigde onderzoek ook consequenties kan hebben voor de Nederlandse industrie, en Aldel in het bijzonder, met het oog op de door de minister aangekondigde regeling m.b.t. korting op transportkosten voor energie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties voorziet de minister?

3.)
Welke maatregelen neemt de minister voor het behoud van werkgelegenheid in Nederland, als (gedeeltelijke) vrijstelling van transportkosten door EU regelgeving niet mogelijk is?

(*) Lees hier het artikel in Die Welt

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties