Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de gevolgen van de energietransitie voor onze werkgelegenheid, concurrentiepositie en staatskas, n.a.v. het bericht 'Altmaier rügt Vorgänger' in de Süddeutsche Zeitung (15-03-2013) en het TNO-rapport 'Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland' (12-03-2013).

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Altmaier rügt Vorgänger' in de Süddeutsche Zeitung (15-03-2013) (*) en het TNO-rapport 'Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland' (12-03-2013)?

2.)
Deelt u de mening van Altmaier dat Duitsland nu de consequenties ondervindt van een te snelle, geforceerde verduurzaming waardoor de betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en leveringszekerheid van hun energievoorziening nu zwaar onder druk staat? Zo nee, waarom niet?

3.)
Kunt u aangeven in hoeverre u rekening houdt met dergelijke consequenties voor Nederland, aangezien dit kabinet vooralsnog rucksichtslos doorgaat met het verduurzamen van onze energievoorziening? Zo ja, kunt u dan ook aangeven op welke punten u om deze redenen op de rem heeft getrapt als het gaat om de verduurzaming van onze energievoorziening?

4.)
Het TNO-rapport waarschuwt voor het belang van fossiele brandstoffen voor Nederland, kunt u aangeven hoe u de circa 50 miljard aan fossiele brandstoffen gerelateerde inkomsten voor de Staat wilt opvangen als deze door uw verduurzamingstransitie drastisch afnemen, en kunt u dit overzichtelijk in een tabel tot aan 2020 uiteenzetten? Zo nee, waarom niet?

5.)
In hoeverre bent u bereid om de waarschuwing van TNO op te volgen om, voordat de duurzame energietransitie wordt doorgezet, eerst de consequenties van een energietransitie voor de Nederlandse werkgelegenheid, concurrentiepositie en staatskas duidelijk uit te werken? Zo nee, kunt u dan aangeven waarom u kennelijk dit advies van TNO, dat spreekt van "dramatische consequenties bij een onzorgvuldige transitie naar een duurzaam energiesysteem", niet serieus neemt?

6.)
Kunt u daarbij tevens de gevolgen voor de betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en leveringszekerheid van onze Nederlandse energievoorziening in kaart brengen? Zo nee, waarom niet?

7.)
Kunt u deze vragen voor het AO Energie van 17-04-2013 beantwoorden?

 

(*) http://www.sueddeutsche.de/politik/umweltpolitik-altmaier-ruegt-seine-vorgaenger-1.1623784

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2565 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties