Nederland weer van ons

Vragen van de leden Klever en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën over het ontbreken van democratische controle op de kosten van het Energieakkoord.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Democratische controle op de kosten van het Energieakkoord'(*) en zo ja deelt u de kritiek van de ondertekenaars dat een zorgvuldig onderbouwde kostenberekening ontbreekt?

2.)
Bent u bereid om alsnog een overzicht van alle uit het Energieakkoord voortvloeiende kosten naar de Kamer te sturen, inclusief de verwachte derving van belastinginkomsten als gevolg van de toename van duurzame energie, de postcoderoosregeling, de salderingsregeling en energie-efficiëntie maatregelen?

3.)
Bent u bereid om eveneens een overzicht te sturen van alle door het Energieakkoord veroorzaakte indirecte kosten, waaronder de benodigde investeringen in het netwerk, rendementsverliezen op bestaande elektriciteitsopwekkende installaties en privé-schade die burgers ondervinden door onder andere de waardedaling van hun huis door de komst van windmolens?

4.)
Kunt u deze vragen nog voor het AO Energie van 26 juni aanstaande beantwoorden?

(*)Climategate.nl, 9 juni 2014.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3375 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English