Nederland weer van ons

OF KIEST ZE TOCH VOOR DE MACHTIGE ZORGVERZEKERAARS?


De winsten van de zorgverzekeraars moeten terug naar de premiebetaler en de  PvdA wil ze hiertoe zelfs wettelijk verplichten. Maar één van de oorzaken van de hoge winsten van de zorgverzekeraars is natuurlijk het hoge eigen risico van 360 euro dat de PvdA zelf heeft ingevoerd. Hiermee wordt een deel van de zorgkosten verlegd naar de patiënt en degenen die dit niet kunnen betalen zien af van zorg. Tel uit je winst. Verder steunt de PvdA keer op keer beleid dat de zorgverzekeraars in staat stelt om nog hogere winsten te maken. Een paar feiten.

De PvdA heeft dit jaar ingestemd met het wetsvoorstel winstuitkeringen in de zorg, het wetsvoorstel dat de vrije artsenkeuze afschaft en het wetsvoorstel dat toestaat dat zorgverzekeraars een minderheidsbelang mogen nemen in een zorgaanbieder. Deze 3 wetswijzigingen zijn nauw met elkaar verbonden en hebben maar één doel. Het versterken van de macht van de zorgverzekeraar zodat er nog meer winsten gemaakt kunnen worden.

Winstuitkering

Het wetsvoorstel winstuitkering is bedoeld om ziekenhuizen te helpen private investeerders aan te trekken. Welke investeerders zullen dit zijn? Veel ziekenhuizen verkeren in een financiële chaos. Dus wie zal het aandurven om in een ziekenhuis te investeren? Pensioenfondsen zoals het Achmea Pensioenfonds? Of misschien de zorgverzekeraars met hun miljarden op de plank? Maar om zorgverzekeraars te laten investeren moest nog een ander wetsvoorstel worden aangepast, namelijk die van het verbod op verticale fusies. 

Verticale fusie

Van verticale fusie is sprake als een zorgverzekeraar investeert in een ziekenhuis. Als in het kader van het wetsvoorstel hierboven ook nog eens winst uitgekeerd mag worden, dan worden verticale fusies wel heel interessant voor zorgverzekeraars. In plaats van een verbod op verticale fusies heeft dit kabinet er daarom voor gezorgd dat  zorgverzekeraars een minderheidsbelang in een zorgaanbieder mogen nemen. En om er ook nog voor te zorgen dat zorgverzekeraars hun patiënten kunnen sturen naar het ziekenhuis waarin zij aandelen hebben, was er nog een derde wetswijziging nodig, namelijk het afschaffen van de vrije artsenkeuze.

Vrije artsenkeuze

Dat patiënten niet altijd luisteren naar de zorgverzekeraar en toch naar het ziekenhuis of de arts van hun eigen keuze gaan, was zorgverzekeraars een doorn in het oog. Ook hier biedt een wetswijziging uitkomst. We schaffen gewoon de vrije artsenkeuze af. Ga je niet naar het ziekenhuis dat de zorgverzekeraar aanwijst dan wordt de behandeling niet vergoed. Om de protesten hiertegen een beetje te verzachten kunnen patiënten die het kunnen betalen voor een duurdere polis kiezen die dan nog wel enige mate van vrije artsenkeuze biedt. 

PvdA

Dit is kort samengevat hoe, met steun van de PvdA, de macht van de zorgverzekeraars tot boven alle proporties is uitgebreid. Meer macht, meer zeggenschap, meer winst. De PVV heeft tegen deze wetsvoorstellen gestemd en daarnaast 4 moties ingediend om de winsten en reserves terug te geven aan de premiebetalers. De PvdA stemde tegen elke motie. Deze week komt opnieuw een motie van de PVV in stemming om de overtollige reserves van de zorgverzekeraars in te zetten voor verlaging van de premie en het eigen risico. We zullen zien hoe groot de mond van de PvdA in werkelijkheid is.

 

Lees hier dit opiniestuk op The Post Online

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3460 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English