Nederland weer van ons

Vragen van de leden Klever, Madlener en Van Dijck (allen PVV) aan de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat een zwaar gesubsidieerde elektrische auto bijna net zoveel fijnstof produceert als een benzinewagen.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Elektrische auto produceert bijna net zoveel fijnstof als benzinewagen' (*) ?

2.)
Bent u bereid om zo snel mogelijk te stoppen met het subsidiëren van elektrische auto's, een onnodige verkwisting van geld die de belastingbetaler reeds 6,4 miljard euro heeft gekost, nu wetenschappelijk is bewezen dat elektrische auto's niets bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van fijnstof? Zo nee, waarom niet?

3.)
Kunt u aangeven wat de uitstoot van fijnstof is van elektrische auto's en van de nieuwste benzineauto's, indien gemeten wordt van "bron tot wiel" in plaats van "tank tot wiel", waarbij rekening wordt gehouden met de fabricage van meestal 2 motoren voor elektrische auto's (waarbij de elektrische motor nota bene gefabriceerd is van allerlei vervuilende stoffen zoals neodymium) en met de manier waarop de stroom in Nederland wordt opgewekt?

4.)
Deelt u de mening van de PVV dat het veel verstandiger is om de aanschaf van alle nieuwe auto's voordeliger te maken door verlaging van BTW en BPM, in plaats van elektrische auto's met gemiddeld 160.000 euro per elektrische auto te belonen (**)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaan deze belastingen omlaag?


(*) http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/23311606/__Elektrische_auto_produceert_bijna_net_zo_veel_fijnstof_als_benzinewagen__.html

(**) http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/hybridesubsidie_kost_160000_eu.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3045 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties