Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over de financiële risico's van leaseconstructies voor zonnepanelen.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'zonne-energie voor de massa' in het dagblad Trouw van 23/01/2015 (*)?

2.)
Bent u van mening dat de beloofde besparing op de energierekening voor de duur van het 17-jarige leasecontract door de leverancier gegarandeerd kan worden? Zo ja, waarom?

3.)
Bent u van mening dat het redelijk is om er vanuit te gaan dat de bestaande belastingvoordelen voor zonne-energie de komende 17 jaar gegarandeerd zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, wat is het financiële risico voor particulieren die een dergelijk leasecontract afsluiten?

4.)
Bent u met ons van mening dat het in het artikel genoemde leasecontract sterk lijkt op een belegging in zonne-energie met alle daaraan verbonden risico's? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid de AFM te verzoeken om te beoordelen of deze constructie goedkeuring van de AFM nodig heeft? Zo nee, waarom niet?

(*) http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3835907/2015/01/23/Zonne-energie-voor-de-massa.dhtml

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4825 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties