Nederland weer van ons

MOTIE 1

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek blijkt dat er in de zorg miljarden euro's verloren gaan door fraude;

overwegende, dat met deze fraudemiljarden de premie voor de basisverzekering verlaagd kan worden;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat elke opgespoorde euro aan fraude wordt teruggegeven aan de premiebetaler in de vorm van een lagere zorgpremie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

 

MOTIE 2

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat fraude in de zorg onacceptabel is en dat hiermee een publiekelijk belang in het geding is;

van mening, dat zorgverleners die signalen van fraude met declaraties, signalen van upcoding of andere onrechtmatigheden opvangen, gestimuleerd moeten worden om dit melden;

van oordeel, dat een meldcode ertoe zal bijdragen dat er meer frauduleuze zaken opgespoord worden;

verzoekt de regering voor zorgverleners een meldcode in te voeren voor vermoedens van fraude in de zorgsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever
Gerbrands

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English