Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht dat windturbines in het offshore Amaliawindpark bij IJmuiden niet veilig zijn en dreigen te bezwijken.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Turbines Amaliawindpark constructief niet veilig' (*) en wat vindt u ervan dat 1800 windturbines op zee volledig kunnen bezwijken?

2.)
Kunt u aangeven wat de consequenties van het rapport van Ballast Nedam Engineering zijn voor de geplande grootschalige uitrol van windturbines op zee en de veiligheid ervan, te meer deze windturbines groter en zwaarder worden dan de windturbines van het Amaliawindpark?

3.)
Kunt u aangeven wat het eventuele herstel van deze gevaarlijke windturbines betekent voor de verstrekte subsidies en deelt u de mening van de PVV dat dergelijke constructiefouten niet met subsidiegeld betaald mogen worden, maar volledig voor rekening zijn voor deze bedrijven?

4.)
Kunt u aangeven of de gevaarlijke windturbines op zee nu worden weggehaald of blijft u vasthouden aan de grootschalige uitrol van gevaarlijke windturbines op zee?

5.)
Kunt u de garantie geven dat dergelijke constructiefouten zich niet voordoen bij windturbines op land?

(*) IJmuidercourant.nl, 14-04-2015.
http://www.ijmuidercourant.nl/regionaal/ijmond/article27366631.ece/Turbines-Amaliawindpark-constructief-niet-veilig

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5415 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties