Nederland weer van ons

Motie 1


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een harde kern van wanbetalers bestaat die al jarenlang geen zorgpremie betaalt en weigert mee te werken aan een oplossing;

van mening, dat deze hardnekkige wanbetalers misbruik maken van ons zorgstelsel omdat ze intussen wel alle zorg ontvangen;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat hardnekkige wanbetalers die langer dan twee jaar in het wanbetalersregime zitten en weigeren mee te werken aan een oplossing, alleen nog recht hebben op vergoeding van acute en medisch noodzakelijke zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.
Klever

 

Motie 2


De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat allochtonen drie maal vaker wanbetaler zijn autochtonen;

verzoekt de regering gerichte maatregelen te treffen om allochtone wanbetalers effectiever aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.
Klever

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2690 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English