Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het Nederlands ziekenhuis in het weekend dodelijker is.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Nederlands ziekenhuis is in weekend dodelijker'(*)?

2.)
Klopt het dat in Nederland de specialisten in het weekend vaker afwezig zijn?

3.)
Vindt u het verantwoord dat personele onderbezetting de patiëntveiligheid in gevaar brengt?

4.)
Bent u bereid te onderzoeken waarom er in Australische ziekenhuizen geen hogere sterfte in het weekend is?

5.)
Bent u met ons van mening dat een 20% hogere kans op overlijden in het weekend dermate schokkend is dat hier gelijk wat aan gedaan moet worden? Zo ja, wat stelt u voor?

 

(*) NRC, 7 juli 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/07/nederlands-ziekenhuis-is-in-weekeind-dodelijker/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4070 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties