Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering van plan is om de uitrol van een netwerk op zee door TenneT te laten uitvoeren;
overwegende dat de kosten van het aanleggen en onderhouden van het netwerk op zee zullen worden doorgerekend aan de afnemers van energie, waarbij de regering overweegt om dit niet alleen via de netwerktarieven, maar ook via de SDE+ in rekening te brengen;
overwegende dat het nu nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de voorgenomen kostenverrekening;
verzoekt de regering om, ruim voor de behandeling van STROOM de Kamer een overzicht van de gevolgen van de voorgenomen kostenverrekening te sturen met in ieder geval de volgende gegevens:
• de financiële gevolgen voor huishoudens en bedrijven van een kostenverrekening via de SDE+ in vergelijking met een kostenverrekening via de netwerktarieven;
• de gevolgen van een kostenverrekening via de SDE+ voor het budget van de SDE+ dat beschikbaar is voor duurzame-energiedoelstellingen en het mogelijk effect op het aandeel duurzame energie dat met het huidige voorgenomen budget gerealiseerd kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

(meegetekende motie)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2630 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English