Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Structuurvisie Ondergrond het ruimtelijk afwegingskader voor alle ondergrondse activiteiten zal zijn;

overwegende dat schaliegas een van de activiteiten is die wordt afgewogen ten opzichte van andere ondergrondse activiteiten;
verzoekt de regering, in één traject te komen tot één structuurvisie voor de ondergrond waar schaliegas deel van uitmaakt zodat een integrale, zorgvuldige afweging van alle ondergrondse activiteiten mogelijk is,
en gaat over tot de orde van de dag.

 

(meegetekende motie)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4980 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties