Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanleg van windturbineparken op land en op zee uitbreiding van ons hoogspanningsnetwerk vergt;
van mening dat nieuwe windturbineparken op land en op zee onwenselijk zijn, en daarmee ook de uitbreidingen aan ons hoogspanningsnetwerk, zoals de nieuwe 380kV-verbinding in West-Brabant;
van mening dat alle varianten van deze nieuwe 380kV-verbinding West-Brabant zorgen voor overlast voor omwonenden;
verzoekt de regering om, geen nieuwe 380kV-verbinding West-Brabant aan te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 11210 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English