Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse Wind op zee en het Centraal Planbureau concluderen dat het plaatsen van windmolens op zee zorgt voor 5 miljard euro aan maatschappelijke schade, zelfs indien rekening wordt gehouden met de opbrengsten en verminderde CO2-uitstoot;
overwegende dat de onrendabele windmolens op zee zorgen voor verdringing van andere rendabele economische activiteiten en banen;
voorts overwegende dat windmolens op zee zorgen voor vermalen vogels, versnipperde vleermuizen en verdoofde bruinvissen;
verzoekt de regering om te stoppen met het plaatsen van windturbines op zee,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4250 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties