Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vooralsnog de publieke onderzoeksinstelling beoordeelt of een projectvoorstel al dan niet privaat gedaan kan worden;
overwegende dat hierdoor onenigheid zal blijven bestaan tussen private en publieke onderzoeksinstellingen;
verzoekt de regering om, vast te stellen dat publieke projectvoorstellen te allen tijde minimaal zes weken voor aanvang online gepubliceerd dienen te worden, zodat private onderzoeksinstellingen in de gelegenheid worden gesteld om vooraf bezwaar te maken en indien nodig deze bezwaren onafhankelijk te laten toetsen,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2955 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties