Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Nederland reeds een overschot aan energiecentrales is;
overwegende dat duurzame energieproductie zonder subsidies economisch onrendabel is;
Overwegende dat Nederlandse burgers en bedrijven tot 2021 een bedrag van 20 miljard moeten opbrengen voor de subsidiëring van duurzame energieproductie;
overwegende dat daar bovenop naar schatting tot 2050 tussen de 20 en 71 miljard voor aanpassing aan het netwerk nodig is;
van mening dat dit een ongekende aanslag op onze koopkracht en concurrentiekracht is;
verzoekt de regering, af te zien van een Nederlandse Energiewende, en energieproductie over te laten aan de markt,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2675 gasten

donaties

doneer

Nederland
English