Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de concurrentiepositie van Nederland onder druk staat door dalende energieprijzen in onder andere de Verenigde Staten;
overwegende dat de SDE-plusregeling leidt tot forse lastenverzwaringen in de komende jaren;
constaterende dat deze lastenverzwaringen de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie verder verslechteren, en de koopkracht van de Nederlandse burgers uithollen;
verzoekt de regering, te zorgen voor lastenverlichting voor Nederlandse burgers en bedrijven door te stoppen met de SDE-plusregeling,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4735 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties