Nederland weer van ons

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de Nationale Energieverkenning in 2020 anderhalf miljoen huishoudens zullen profiteren van een lagere energierekening dankzij woningisolerende maatregelen, en dat bijna één miljoen huishoudens zullen profiteren van een lagere energierekening dankzij zonnepanelen;
overwegende dat de overige huishoudens in 2020 worden opgezadeld met een fors hogere energierekening door een stijging van de energieprijs, energiebelasting, kosten voor opslag van duurzame energie en netwerkkosten;
overwegende dat hierdoor grote verschillen ontstaan in de energierekening van verschillende huishoudens;
verzoekt de regering om, koopkrachtplaatjes op te stellen voor verschillende typen huishoudens en woningen met de verwachte jaarlijkse ontwikkeling van de energierekening vanaf heden tot aan 2020, uitgesplitst naar huishoudens die wel en huishoudens die niet investeren in zonnepanelen en woningisolatie,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3295 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties