Nederland weer van ons

Vragen van de leden Klever en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het opschorten van de screening op TBC voor Syrische asielzoekers.

1.)
Waarom heeft bescherming van de Nederlandse bevolking tegen tuberculosebesmetting geen prioriteit meer (*)?

2.)
Bent u bekend met het feit dat 13% van de asielzoekers die zich uitgeven als Syriër niet uit Syrië afkomstig is (**) en dat mogelijk een derde deel van de 'Syrische asielzoekers' uit andere landen komt?

3.)
Heeft u de zwendel in Syrische paspoorten laten meewegen in uw beslissing om de TBC-screening voor Syriërs op te schorten (***)?

4.)
Bent u met ons van mening dat alle asielzoekers op TBC gescreend moeten worden en dat een voorkeursbeleid voor Syriërs juist extra risico’s met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?

5.)
Kunt u een opsomming geven hoeveel asielzoekers inmiddels in Nederland verblijven zonder gezondheidsscreening en waar deze zich bevinden? Zo nee waarom niet?

6.)
Hoe lang gaat de opschorting duren en wanneer kunnen we ervan uitgaan dat alle zich in Nederland bevindende asielzoekers een medische screening hebben gehad?

7.)
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat geen enkele asielzoeker meer tot Nederland wordt toegelaten? Zo nee, waarom niet?

 

(*) NOS, 21 september 2015
http://nos.nl/artikel/2058943-weinig-gezondheidsrisico-s-rond-vluchtelingenopvang.html

(**) FD, 16 september 2015
http://fd.nl/economie-politiek/1119072/frontex-13-syrische-vluchtelingen-komt-niet-uit-syrie

(***)
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/9/Migranten-en-mensensmokkelaars-azen-op-Syrische-paspoorten-2682874W/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3465 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties