Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het niet meer vergoeden van medicatie.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Oud-Gastelaar krijgt geen medicijn tegen ongeneeslijke ziekte: pillen te duur' (*)?

2.)
Kunt u uitleggen waarom de vergoeding van medicijnen halverwege het jaar gestaakt wordt?

3.)
Is stopzetting van behandeling zonder alternatief niet in strijd met de zorgplicht van zorgverzekeraars?

4.)
Bent u met ons van mening dat een medicijn dat de kwaliteit van leven aantoonbaar verbetert gewoon verstrekt moet worden? Zo ja wanneer wordt dit medicijn weer vergoed? Zo nee, waarom niet?

5.)
Waarom wordt er op medicijnen bezuinigd terwijl zorgverzekeraars miljarden overreserves hebben?

 

(*) http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/oud-gastelaar-krijgt-geen-medicijn-tegen-ongeneeslijke-ziekte-pillen-te-duur-video-1.5294526

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English