Nederland weer van ons

Vragen van de leden Klever en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het advies om een grensverleggend medicijn in de strijd tegen longkanker niet te vergoeden.

1.)
Wat is uw reactie op het conceptadvies van het Zorginstituut om Nivolumab, het eerste geneesmiddel dat de sterfte bij longkanker kan verminderen, niet te vergoeden (*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat een geneesmiddel, waarbij de overlevingskans stijgt van 20% naar 40%, altijd in het basispakket moet worden opgenomen, zeker gezien de hoge zorgpremies die Nederlanders betalen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Sinds wanneer is de prijs van een geneesmiddel leidend bij het al dan niet toelaten tot het basispakket en wie heeft de bovengrens van 80.000 euro per behandeling bepaald?


4.)
Onderhandelt u met de fabrikant om de prijs te verlagen? Zo ja, wat is voor u een acceptabele prijs?

5.)
Wat waren de besparingen op geneesmiddelen de afgelopen vijf jaar en waarom zet u deze besparingen niet in voor nieuwe geneesmiddelen zoals Nivolumab?

6.)
Vindt u het redelijk dat er volgens de minister van Financiën voor asielzoekers onbeperkt budget is (**), maar voor ernstig zieke Nederlanders, die jarenlang premies en belastingen betaald hebben, kennelijk niet? Zo ja, waarom?

 

(*)  http://www.telegraaf.nl/gezondheid/24802859/__Beter_middel_tegen_longkanker_te_duur__.html
(**)http://fd.nl/economie-politiek/1119521/dijsselbloem-sluit-extra-geld-voor-asielzoekers-niet-uit

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4020 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English