Nederland weer van ons

Voorzitter, in dit AO bespreken we de plannen van dit kabinet om volgend jaar voor maar liefst 13 miljard euro aan subsidies uit te delen. 13 miljard euro aan subsidies, die de komende jaren opgehoest moeten worden door burgers en bedrijven dankzij belastingverhogingen. 13 miljard euro aan lastenverhogingen in een tijd waarin we nog steeds kampen met een record werkloosheid.

Voorzitter, de enigen die profiteren van dit gulle beleid, zijn de ontvangers van de SDE+ subsidie. Zij zijn immers bovenop de reguliere marktvergoeding verzekerd van een subsidie die vaak meer dan het dubbele is van de basisenergieprijs. We konden het maandag nog lezen in de Volkskrant. Bouw een windmolen voor 4 miljoen Euro en vang vervolgens 6 miljoen Euro aan subsidies bovenop het geld dat je krijgt voor het verkopen van de stroom. Een spel zonder nieten voor de gehaaide investeerder. Een spel zonder nieten dat betaald wordt door de gewone burger die nu al moeite heeft met het betalen van zijn energierekening, zijn huur en zijn zorgpremies.

Het is overduidelijk dat het bouwen en beheren van windmolens een ontzettend winstgevende tak van sport is. En dat roept een aantal vragen op. Met welke rendementen rekent de minister bij het vaststellen van de basisenergieprijs en het basisbedrag? En in hoeverre komen die rendementen overeen met de normale rendementen in dat deel van de energiewereld dat geen subsidie ontvangt? Rendement is nodig om investeerders te compenseren voor de risico’s die de investeerders lopen. Kan de minister aangeven welke risico’s dat dan zoal zijn? En ligt het risico nu niet heel erg eenzijdig bij de belastingbetaler? Graag een reactie.

Voorzitter, uit tabel 1 (p.4) van de SDE+ brief blijkt dat de verwachte kasuitgaven een stuk lager liggen dan het aangegane verplichtingenbudget. De minister haalt dus aanzienlijk minder geld op dan dat hij aan verplichtingen aangaat. De minister baseert zich op de verwachte elektriciteitsprijzen uit de NEV 2014, maar in de NEV 2015 zijn die prijzen alweer fors bijgesteld. Als over een paar jaar blijkt dat de prijzen van elektriciteit zich gunstig ontwikkelen, en dus niet zo fors stijgen als verwacht, krijgt de burger dan ineens te maken met een fors hogere Opslag duurzame energie? Is de burger niet altijd de verliezer bij dit beleid, omdat óf zijn energieprijs bijna verdubbelt, óf de Opslag duurzame energie met een zelfde bedrag stijgt? Graag een reactie.

Voorzitter, minder subsidie is nog altijd beter dan meer subsidie, en wat de PVV betreft delen we helemaal geen subsidies uit.
Terwijl de minister volgend jaar voor 13 miljard Euro aan subsidieverplichtingen aangaat, wordt er in de NEV (p123) van bijna een verdubbeling van de energieprijs uitgegaan, de komende 10 jaar. Kan de minister aangeven waar deze prognose op gebaseerd is? In de NEV zelf worden alleen maar argumenten aangehaald die energie in principe goedkoper moeten maken, zoals de koppeling van stroommarkten. Kan de minister ook aangeven wat een verdubbeling van de energieprijzen gaat doen voor de werkgelegenheid in de energie-intensieve industrie? Is het de bedoeling dat deze bedrijven uit Nederland verdwijnen en bijvoorbeeld uitwijken naar India waar de productie van kolen de komende 10 jaar wordt verdubbeld, zoals we maandag konden lezen in The Guardian? Graag uw visie die zeker ook belangrijk is gegeven bijvoorbeeld de voorgenomen fusie van DuPont en Dow Chemical tot het grootste chemieconcern ter wereld. Beide bedrijven zijn energie intensief en beide bedrijven hebben grote vestigingen in Nederland. Moeten deze bedrijven, nu ze toch gaan fuseren, gelijk maar fors gaan inkrimpen in Nederland, omdat energie hier in prijs gaat verdubbelen? Graag de visie van de minister hierop.

Voorzitter, windmolens leveren dure energie en zijn economisch gezien niet rendabel. De PVV heeft zich daarom altijd verzet tegen de komst van windturbines. Voor veel mensen in Drenthe, Groningen, Friesland en Noord-Holland kosten windmolens nog veel meer dan alleen geld. Het kost hen ook hun nachtrust, hun gezondheid, de waarde van hun huis en, als ze in de recreatieve of toeristische sector werken, ook nog hun baan. Waarom is er geen rekening gehouden met al deze negatieve effecten, zo vragen veel mensen in Drenthe zich af? Waarom hanteren wij in Nederland de kortste afstandsnormen van heel Europa voor het plaatsen van windturbines? Of doet het er voor deze Minister niet toe dat de leefomgeving van deze mensen fors wordt aangetast? Waarom is er nauwelijks gekeken naar alternatieven die door de omwonenden zijn aangedragen? Wat de PVV betreft stoppen we onmiddellijk met die windmolens.

Voorzitter, dan komen we bij de uitwassen van de windmolenindustrie. In Schagen heeft een windmolenboer een ander type molen dan vergund gebouwd, op een compleet andere plek dan vergund, maar de verantwoordelijke CDA-wethouder heeft 8 jaar lang een oogje dichtgeknepen. 8 jaar lang heeft deze man zijn buren illegaal slapeloze nachten kunnen bezorgen, en daar ook nog eens 3,2 miljoen euro aan subsidie voor op kunnen strijken, zo onthulde de Volkskrant vorige week. En nu de Raad van State er eindelijk voor gezorgd heeft dat de windmolen verdwijnt, dreigt er gewoon een nieuwe voor in de plaats te komen, dankzij de vervangingsregeling. Wat voor nut hebben al die inspraakavonden en rechtszaken dan eigenlijk nog? Is het beleid van dit kabinet om steun te verlenen aan illegale windmolens? De PVV wil de minister vragen om illegaal gebouwde windmolens af te laten breken en de subsidies terug te vorderen. Deze problematiek speelt ook elders in het land en wij willen graag dat aan deze illegale praktijken per direct een einde wordt gemaakt. Kan de minister dat toezeggen? Verder willen wij dat eerst gecontroleerd wordt of een vergunning correct wordt nageleefd, alvorens er subsidie wordt verstrekt. Kan de minister dit toezeggen?

Voorzitter, de PVV gelooft niet in een centraal geleide energietransitie. Beter is het om de markt haar werk te laten doen en in te zetten op het optimaal faciliteren van innovatieve technieken die op redelijke termijn economisch rendabel kunnen concurreren met fossiele energie. Kijk bijvoorbeeld naar de kostprijsontwikkeling van zonnepanelen en bedenk dat elektronica vaak een exponentiele ontwikkelingscurve kent. Kijk naar de ontwikkelingen op het gebied van kernfusie, de mogelijkheden van Thoriumcentrales, de potentie van CCS. De hedendaagse technische mogelijkheden, gecombineerd met de enorme omvang van de energiemarkt, maken het uitzonderlijk aantrekkelijk voor creatieve ondernemers om economisch rendabele alternatieven voor fossiele energie te zoeken. Laten we die markt niet verstoren door een centraal geleide energietransitie, die alleen maar leidt tot hogere energieprijzen en meer werkloosheid. Gebruik ons belastinggeld niet voor subsidies aan windmolens, maar gebruik ons geld om de lasten voor burgers en ondernemers te verlagen, zodat ondernemers optimaal de gelegenheid krijgen om te innoveren.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6765 gasten

donaties

doneer

Nederland
English