Nederland weer van ons

Voorzitter,

De minister heeft tijdens het Algemeen Overleg duidelijk gemaakt dat omzetplafonds geen rol spelen bij restitutiepolissen. Daar zijn we blij mee maar aangezien het merendeel uit natura en budgetpolissen bestaat, blijft het omzetplafond een risico voor heel veel patiënten.
Een omzetplafond betekent simpelweg dat zorg niet meer geleverd kan worden als het plafond bereikt is. Patiënten krijgen dan te maken met wachtlijsten, langere reistijden of andere zorgverleners dan ze gewend zijn.

Bovendien straft een omzetplafond zorgverleners die het goed doen en daardoor meer patiënten aantrekken want die zijn eerder door hun budget heen.
Kortom een omzetplafond geeft verkeerde prikkels en benadeelt de patiënt, daarom de volgende motie:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat in contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars omzetplafonds gehanteerd kunnen worden;
van mening, dat omzetplafonds niet in het belang zijn van de patiënt omdat het tot een patiëntenstop en wachtlijsten kan leiden;
van oordeel, dat een omzetplafond nooit een reden mag zijn om benodigde zorg uit het basispakket niet te verlenen dan wel uit te stellen;

verzoekt de regering een verbod in te stellen op het hanteren van omzetplafonds in zorgcontracten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7000 gasten

donaties

doneer

Nederland
English