Nederland weer van ons

Voorzitter, als het om telecom gaat, staat wat de PVV betreft de consument voorop. Daarom pleit de PVV voor maximale concurrentie, zowel bij vaste als bij mobiele netwerken, verzet de PVV zich tegen de Brusselse inperking van netneutraliteit en trekt de PVV aan de bel als consumenten misleid worden door valse reclamebeloftes.

Vz, dit wetsvoorstel is een verbetering voor consumenten en klein zakelijke gebruikers, maar het kan wat de PVV betreft nog wel wat beter. Als er een storing optreedt in het netwerk, is het goed als een klant gecompenseerd wordt. Het doel van die compensatie is wat ons betreft enerzijds de gebruiker schadeloos stellen voor de geleden schade en anderzijds moet het de beheerder van het netwerk prikkelen om een betrouwbare dienst te leveren.

Wat het eerste punt betreft, de gebruiker schadeloos stellen, is het wetsvoorstel vrij mager. Je krijgt past compensatie als het netwerk er langer dan 12 uur uit ligt, en die compensatie is in geld uitgedrukt minimaal. Als je een abonnement hebt voor 60 Euro per maand en het netwerk ligt er 24 uur uit, krijg je een wettelijke schadevergoeding van 2 euro. Voor iemand die het netwerk gebruikt om te telewerken en de hele dag niet kan werken is dat natuurlijk 3 keer niks. Voor een bedrijf dat monteurs in dienst heeft die het mobiele netwerk gebruiken om af te rekenen met klanten, of om documentatie te raadplegen, is de schadevergoeding ook een lachertje. Als je de economische schade van een grote netstoring afzet tegen het schadebedrag dat wettelijk moet worden uitgekeerd, dan is de verhouding zoek.
Wat de PVV betreft wordt daarom een minimale storingsduur van 6 uur als ondergrens gehanteerd (i.p.v. de voorgestelde 12 uur), en wordt de wettelijke schadevergoeding verhoogd naar 1/30e van het maandbedrag per úúr (i.p.v. per dag), met 36 uur als bovengrens. Graag een reactie van de minister.

Dat brengt mij op het tweede punt, namelijk dat de schadevergoeding de beheerder optimaal moet prikkelen om een betrouwbare dienst te leveren. Om die prikkel in de wet te verwerken, wil de PVV graag dat de minister het veroorzakersprincipe in de wet opneemt: degene die de verstoring veroorzaakt, betaalt. Nu is het zo dat degene die de dienst aanbiedt de schadevergoeding moet verstrekken. De PVV vindt dat de netwerkhouder de schadevergoeding moet voldoen, indien de verstoring zich in zijn netwerk voor doet. Immers, alleen de netwerkhouder kan daadwerkelijk het netwerk betrouwbaar maken en houden. De aanbieder van een dienst heeft daar geen grip op en wellicht zelfs ook geen verstand van. Ik heb daartoe een amendement ingediend, en ben benieuwd naar de reactie van de minister en die van de andere woordvoerders.

De PVV is van mening dat het veroorzakersprincipe in combinatie met een hogere schadevergoeding er toe zal leiden dat er een betere financiële prikkel ontstaat voor de netwerkhouder om het netwerk betrouwbaar te houden. Een onbetrouwbaar netwerk leidt dan immers tot hoge schadevergoedingen, waardoor het financieel aantrekkelijker wordt om te investeren in de betrouwbaarheid van het netwerk. En een betrouwbaar netwerk zou het hoofddoel moeten zijn van deze minister. Mobiele netwerken zijn nu al heel belangrijk voor consumenten, voor zakelijke kleingebruikers en voor de economie, maar over een paar jaar zijn die netwerken onmisbaar. De manier waarop de minister het wetsvoorstel nu in elkaar heeft gestoken, doet geen recht aan een toekomst waarin mobiele netwerken kritische infrastructuur zijn voor onze economie.

Tot slot, de PVV kan instemmen met de overige punten die in deze wet worden geregeld, waaronder het wegnemen van overstapdrempels voor klein zakelijke gebruikers.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties