Nederland weer van ons

Voorzitter, we zijn nu 3 jaar, meters aan onderzoek en meer dan 50.000 schades verder sinds het eerste debat over aardbevingen in Groningen en wat zijn we nu opgeschoten? Meer dan 15.000 gezinnen voelen zich onveilig in hun huis (30%), 4.000 mensen hebben last van psychische problemen, en het aantal klachten over de schadeafhandeling is alleen maar toegenomen. Huizen zijn beschadigd, onveilig en onverkoopbaar. Volkomen arbitraire contourenkaarten worden misbruikt door de NAM en het Centrum Veilig Wonen als het gaat om de schade-afhandeling. Bewoners bevinden zich in een uitzichtloze situatie, gevangen in eigen huis, bijgebouw of vervangende huurwoning. En al die onderzoeken hebben alleen maar geleid tot meer onzekerheid. Dat is de treurige conclusie na 3 jaar aardbevingsbeleid van Minister Kamp.

Voorzitter, jarenlang heeft deze minister volgehouden dat de gaswinning niet omlaag kon. Jarenlang heeft deze minister volgehouden dat onze buurlanden in de kou zouden komen te zitten, als we de gaswinning zouden verminderen. Jarenlang stond de veiligheid van bewoners niet voorop. Pas na tussenkomst van de rechter blijkt de gaswinning nu wel te kunnen worden teruggeschroefd.

Voorzitter, langzaam maar zeker schuift deze minister steeds meer op richting de PVV, al is het allemaal nog wat mager. Zo stelde de PVV in 2013 al voor om een uitkoopregeling in te voeren. Onder meer voor bewoners als de heer Stapel, die nu al een jaar als gevangene in zijn bijgebouw woont. Nu wordt er eindelijk een uitkoopregeling opgezet, onder meer voor mensen wiens huis zwaar verstevigd moet worden. Maar voordat het zover is, moeten er nog voorwaarden worden uitgewerkt. Waarom moet dat zo lang duren, vraag ik de Minister? Waarom krijgt niet iedere bewoner, wiens huis niet aan de 10-4 veiligheidsnorm voldoet, een aanbod tot opkoop? Nu krijgen bewoners te horen dat hun huis niet veilig is en worden ze elders ondergebracht, zonder ook maar enig toekomstperspectief. En als men dat niet accepteert of er tegen protesteert dan dreigt de NAM doodleuk de huur op te zeggen van de vervangende woning, zoals bij dhr. Zwarberg het geval is. Onbegrijpelijk hoe er met deze mensen wordt omgesprongen en er moet wat de PVV betreft direct een einde komen aan deze praktijken. Voor iedere bewoner die uit huis wordt geplaatst, zou er binnen 1 maand duidelijkheid moeten zijn over de toekomst van de woning. Waarbij de keuze aan de bewoner zelf is: verstevigen of uitkopen? Graag een reactie.

Vz, de leefbaarheid in het Groningse gaswinningsgebied staat onder druk. Veel mensen willen verhuizen, maar raken hun huis niet kwijt, zo blijkt ook uit het Onderzoek voor de Gebouwde Omgeving van de Technische Universiteit Delft. Het is onbegrijpelijk dat de minister een uitkoopregeling voor deze mensen tegen houdt, omdat hij bang is voor leegstroom van het gebied. De omgekeerde wereld. Verder wil slechts 10% van de mensen direct weg. Is de minister bereid om de aanbeveling uit dit rapport op te volgen, en een uitkoopregeling in te stellen voor mensen die hun woning lastig krijgen verkocht, zoals ook voor de mensen in Moerdijk. Graag een reactie.

Voorzitter, een ander punt, dat de PVV al dikwijls heeft ingebracht, is het verminderen van de export. Zo’n 50% van ons Groningergas wordt ieder jaar geëxporteerd. Het is evident dat je het gaswinningsplafond kan verlagen door de export drastisch te verminderen. De Minister gaat daar binnenkort een kopje thee over drinken met onze buurlanden, maar de PVV zou liever zien dat hij daar eens met zijn vuist op tafel slaat en op komt voor de Groningse bevolking. Is de Minister daartoe bereid? En zo ja, wat gaat hij dan concreet voorstellen om de export van ons Groninger gas dit jaar nog te verminderen?
Ik ben blij dat de PvdA ook tot dit inzicht is gekomen, alhoewel ze vorig jaar nog tegen mijn motie stemden om de export van het Gronings gas af te bouwen. Politieke spelletjes zijn voor de PvdA kennelijk belangrijker dan de veiligheid van de Groningers.

Voorzitter, de gaswinning kan ook omlaag door meer gebruik te maken van onze stikstofconversiecapaciteit, gecombineerd met de import van LNG. Ook dit heeft de PVV al eerder voorgesteld. Deze conversiecapaciteit is de afgelopen jaren echter niet of nauwelijks benut. Bovendien werd jarenlang rekening gehouden met Siberische temperaturen van -17 graden. Hierdoor zijn er tientallen miljarden kuub’s meer gas opgepompt dan voor de leveringszekerheid noodzakelijk was. Wie van de coalitiepartijen nu nog durft te beweren dat de veiligheid van de Groningers voorop heeft gestaan bij de gaswinning moet zich schamen!

Voorzitter, afrondend, een veel gehoorde klacht bij de afhandeling van de complexere schades zijn de vermeende vertragingstactieken van de NAM. Het lijkt erop dat de NAM deze tactiek van vertragen heeft overgenomen van de Minister, die door onderzoek op onderzoek te stapelen de noodzakelijke maatregelen voor zich uit blijft schuiven. De PVV roept de Minister dan ook eens te meer op om de conversiecapaciteit maximaal te benutten, de export te verminderen en het gaswinningsplafond verder te verlagen. Maar bovenal moet de Minister zich niet langer verschuilen achter bureaucratische rompslomp zoals die contourenkaarten. Maar gewoon alle schade gevallen ruimhartig vergoeden, ongeacht de ligging, en bewoners met zwaar beschadigde woningen altijd een uitkoopregeling bieden.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2510 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties