Nederland weer van ons

Voorzitter, laat ik beginnen met de complimenten te geven aan alle Eerste Kamer leden die op 22 december tegen de wet STROOM hebben gestemd. Dit ondanks het feit dat bij voorbaat al duidelijk was dat dit de ongewenste splitsing niet tegen zou houden. Een motie van de Eerste Kamer wilde deze Minister niet uitvoeren en dus stemden de senatoren met ruggengraat tegen de wet. Niet omdat ze het oneens zijn met het wetsvoorstel, maar bij wijze van protest. Het was, om met de woorden van de heer Vos te spreken, een tik op de vingers voor het “stijfkoppige gedrag” van de minister.

Voorzitter, vanuit de PVV was het overigens niet louter een protest stem, maar ook een inhoudelijke tegenstem, zoals de Minister weet. De PVV is namelijk tegen de miljardenverspilling van windmolens op zee en op land en het wetsvoorstel STROOM maakt dat in een sneltrein vaart mogelijk. Er wordt zelfs vooruitgelopen op de besluitvorming door netwerkbedrijven al te laten starten met de voorbereidingen van de aan te leggen aansluitingen naar de windmolens.Vandaar dat wij daar bij de wet STROOM ook een amendement over hadden ingediend, dat helaas is verworpen.

Voorzitter, ditmaal wilde de coalitie geen tijd inruimen voor een inhoudelijke behandeling, dus die komt er van mijn kant dan ook niet. Ik wil daarom alleen nog even mijn collega’s die gisteren bij de regeling vroegen om een weekje ter voorbereiding het volgende meegeven. Blijkbaar heeft deze minister nog niets geleerd van de tik op de vingers door de Eerste Kamer voor zijn handelswijze. We zijn nu amper 2 maanden verder en weer probeert deze minister de Kamer op een ongepaste manier onder druk te zetten. Dit keer gebeurt dat door op verzoek van dhr. Bosman het wetsvoorstel binnen 1 dag na schriftelijke beantwoording door de 2e Kamer te jagen. Wat ons betreft volstrekt onnodig en ook onwenselijk. Wetten moeten zorgvuldig worden behandeld en de tweede kamer is geen stempelmachine. Wij verzoeken de minister dan ook om een volgende keer zijn knopen in een eerder stadium zorgvuldig te tellen, zodat het niet nodig is om belangrijke wetsvoorstellen op deze manier door het parlement te loodsen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6065 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties