Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er tonnen verdiend worden met ‘slimmer declareren’.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht dat zorginstellingen zich laten adviseren over ‘slimmer declareren’? (*)

2.)
Bent u met ons van mening dat financiële motieven niet leidend mogen zijn inzake het behandelen van patiënten?

3.)
Bent u met ons van mening dat ‘slimmer declareren’ leidt tot onzinnige en niet-zuinige zorg en dus in tegenspraak is met uw beleid?

4.)
Vindt u het een goede ontwikkeling dat zorgconsulenten zorginstellingen adviseren welke patiënten veel geld opleveren en welke patiënten financieel zijn uitbehandeld? Zo ja waarom? Zo nee hoe gaat u hier een eind aan maken?

5.)
Kunt u van de genoemde instellingen in het FTM artikel een overzicht geven van hun omzet over de afgelopen 5 jaar, uitgesplitst per instelling per jaar?

6.)
Bent u bereid de NZA onderzoek te laten doen naar de declaraties van de genoemde GGZ instellingen in het FTM artikel? Zo nee waarom niet?

7.)
Wanneer gaat u de perverse prikkels in het systeem, zoals vergoeding per tijdvak, aanpakken?

8.)
Slimmer declareren door gebruik te maken van upcoding is fraude. Welke maatregelen gaat u hiertegen treffen?

 

(*) Follow the money, 5 maart 2016
https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-de-echtgenoot-van-schippers-tonnen-verdient-aan-haar-zorgbeleid

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3915 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties