Nederland weer van ons

Regelmatig lezen we dat Nederland aan de top staat als het gaat om gezondheidszorg in Europa. De PVV-fractie zet daar wel vaker vraagtekens bij, maar als het gaat om geboortezorg zullen alle fracties het toch met mij eens zijn dat we daar nog lang niet aan de top staan. Op de 1000 bevallingen sterven er ruim 7 baby’s in Nederland. Dat is heel triest. Dat zijn jaarlijks ruim 1200 baby’s.

Ter vergelijking; het aantal verkeersdoden in Nederland is ongeveer de helft hiervan. En hoewel we continue gewezen worden op allerlei gevaren in het verkeer, horen we maar weinig over de gevaren van bevallen. Waarom is dat?? Waarom is er zo weinig voorlichting over de gevaren, de complicaties en het risico op babysterfte? Een van de speerpunten van de Stuurgroep was toch de goed geïnformeerde zwangere inclusief de mogelijke risico’s? Is de minister het met mij eens dat de overheid hierin te kort schiet? Moeten we niet in navolging van een Veilig Verkeer Nederland toe naar een Veilig Bevallen in Nederland? En dan uiteraard met de focus op de risico’s en wat er verkeerd kan gaan. Zodat zwangeren de signalen kunnen herkennen dat er iets aan de hand kan zijn. Graag een reactie.

De babysterfte in Nederland is gelukkig dalende maar nog steeds te hoog. Te hoog als we kijken naar landen die het wel goed doen. Want hoe schokkend is het niet als we bedenken dat we misschien wel de helft van het aantal gestorven baby’s kunnen voorkomen. Feit is namelijk dat Finland dat wel voor elkaar krijgt. Als wij in Nederland net zo goed zouden scoren als in Finland zouden er 680 baby’s per jaar minder overlijden, ofwel bijna 2 per dag. En dan hebben we het over doodgeboren baby’s, het aantal baby’s met kans op hersenbeschadiging is zelfs nog vele malen groter. De hoogste tijd dat wij als samenleving onze verantwoordelijkheid nemen tegenover deze baby’s.

De PVV-fractie stond en staat nog steeds achter de aanbevelingen van de Stuurgroep Geboortezorg en staat achter de transitie naar integrale geboortezorg.
Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg gaan. Organisatorische en financiële schotten moeten verdwijnen. Er moet 1 verloskundig team komen en alle zwangeren dienen binnen dit team opgevangen en besproken te worden. Dit team, inclusief de gynaecoloog, dient 24/7 beschikbaar te zijn. Een punt overigens waarvoor de PVV-fractie al jaren pleit. In zo’n systeem van integrale geboortezorg passen geen autonome beroepsbeoefenaars en in navolg hiervan krijgt het hele team integraal een zak geld. Dit voorkomt verkeerde prikkels en dubbele declaraties. Door die dubbele declaraties kost de zorg ons namelijk zo’n 100-200 miljoen meer.

Kan de minister bevestigen dat verkeerde prikkels en dubbele declaraties tot het verleden behoren bij integrale bekostiging? Indien ja dan steunen wij van harte het beleid om dit per 1 januari 2017 in te voeren.

Om integrale geboortezorg verder te stimuleren zou het goed zijn om de eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis af te schaffen. Indien je als zwangere kiest voor integrale zorg en in het ziekenhuis of in een geboortecentrum wil bevallen moet je niet geconfronteerd worden met bijbetalingen. Is de minister van plan om dit ook per 1 januari af te schaffen? Zo nee waarom niet?

Via een mail zijn wij erop gewezen dat zorgverzekeraars extra echo’s niet vergoeden en daar zelfs voor beboeten. Dit komt bijvoorbeeld omdat een groei-echo alleen is toegestaan bij een vermoeden van groeivertraging, wat nu juist zonder echo moeilijk is vast te stellen. Een duivels dilemma lijkt mij want groeivertraging is nu juist een van de belangrijkste oorzaken van babysterfte. In plaats van beboeten zou er eerder een beloning voor moeten komen. Heeft de minister hier een oplossing voor? Ik zou zeggen ‘Better safe than sorry.’

Tot slot iets over de zorgstandaard Geboortezorg. Daar is 2,5 jaar over gepraat. Dat lijkt ons lang genoeg. Klopt het dat het Zorginstituut de standaard op 1 juli laat ingaan? Zo ja, hoe wordt er op toegezien dat er ook volgens de standaard gewerkt gaat worden? Deze standaard dient tenslotte de zwangere en niet de verloskundige.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2710 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties