Nederland weer van ons

Voorzitter, gedurende de paar miljard jaar dat onze aarde al bestaat is het klimaat voortdurend veranderd. Het antwoord van mens en dier op die klimaatverandering is altijd geweest dat we ons hebben aangepast. Meneer Darwin heeft daar zelfs een vrij bekend boek over geschreven (On the origin of species - de oorsprong der soorten). Dat aanpassen doen we als maatschappij door te innoveren en op die innovatie hebben we onze welvaart gebouwd. Het stenen tijdperk is niet geëindigd door een verbod op het gebruik van stenen, maar door te innoveren. Het gebruik van fossiele brandstoffen verbieden, in ruil voor subsidies, zoals veel partijen hier bepleiten, gaat geen einde maken aan het fossiele tijdperk. Innovaties die voor een beter en goedkoper alternatief voor fossiele brandstoffen zorgen, gaan wel een einde maken aan het fossiele tijdperk.
Helaas biedt dit kabinet daar geen ruimte voor, want het heeft gekozen voor een subsidie gedreven energietransitie. De PVV heeft ruim 3 jaar geleden, bij het eerste debat over het energieakkoord, al gewezen op het gebrek aan aandacht voor innovatie.

Vz, Na 4 jaar energiebeleid van deze VVD-Minister ziet de toekomst van onze energievoorziening er somber uit. Meer dan 20 miljard aan subsidies heeft deze Minister uitgedeeld, waar heel Nederland in de toekomst de rekening voor kan betalen. En dat is slechts het begin, want in de Energieagenda lezen we dat na 2020 tussen de 10 en 15 miljard euro per jaar aan subsidie nodig is (volgens McKinsey) om de doelstellingen voor 2050 te halen. Een krankzinnig bedrag.

En hebben die vele miljarden tot dusver bijgedragen aan een energievoorziening die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen? Het antwoord is nee. In de brief van vorige week zien we namelijk dat verreweg het meeste geld is besteed aan biomassa, oftewel Canadese houtsnippers die we hier in kolencentrales verstoken. Volgens de EU is dat duurzaam, volgens de PVV is dat ronduit idioot. Een houtvuurtje stoken om duurzame energie op te wekken, en dat in de 21ste eeuw. En dat houtvuurtje kost de Nederlandse burger miljarden Euro’s aan subsidie. Niet raar dat deze kamer de minister per motie heeft opgeroepen om deze waanzin te staken.

Voorzitter, een ander groot deel van het budget gaat op aan windturbines. Een eeuwenoude onrendabele techniek, waarvan de enige innovatie is dat ze steeds hoger worden en steeds meer overlast veroorzaken voor steeds meer mensen in ons land. En terwijl de minister miljarden Euro’s aan subsidie uittrekt voor elektrisch rijden, laat vrijwel de hele auto industrie weten dat zij meer ziet in waterstof. Voorzitter, het hele energieakkoord ademt de geest uit van een centraal geleide planeconomie. De overheid bepaalt wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt. De geschiedenis leert ons dat zoveel bemoeienis van de overheid niet tot vooruitgang leidt. Verandering komt niet van boven, verandering komt van onderen. Slimme burgers en bedrijven die innoveren en komen met betere en goedkopere oplossingen. De taak van de overheid is om deze innovatie te faciliteren, en niet om als een gek subsidies uit te delen aan windmolens, elektrische auto’s en houtvuurtjes van Canadese houtsnippers om elektriciteit op te wekken.

Voorzitter, één van de doelen van het energieakkoord was om zekerheid op lange termijn te bieden. De PVV wil ook graag dat de minister zekerheid biedt. En daarom vragen wij de minister om de volgende zekerheden:
- Kan de minister garanderen dat Nederland in de toekomst concurrerende energieprijzen houdt voor het bedrijfsleven?
- Kan de minister garanderen dat energie voor Nederlandse huishoudens betaalbaar blijft?
- Kan de minister garanderen dat hij toekomstige generaties niet opzadelt met een onbetaalbare en onbetrouwbare energievoorziening?

Voorzitter, concluderend, dankzij het energiebeleid van deze Minister blijven we voorlopig afhankelijk van fossiele brandstoffen, of we dat nou leuk vinden of niet. De PVV had dat graag anders gezien, maar dankzij het energieakkoord is er voor echte innovaties op onze energiemarkt geen plaats. Alleen partijen die goed zijn in het lobbyen om subsidies hebben in deze markt een kans. Om onze toekomstige energievoorziening nog enigszins betaalbaar en betrouwbaar te houden, roepen wij het kabinet nogmaals op om het energieakkoord te verscheuren en te stoppen met alle marktverstorende subsidies. Alleen dan zullen bedrijven investeren in echte revolutionaire innovaties die ons weer een stap verder brengen in de evolutie.

Tot slot de Veenkoloniën.
We praten al jaren over windmolens die in heel Nederland en Drenthe moeten verrijzen, en niemand uit deze Kamer had daar enig bezwaar tegen, behalve de PVV. Met de verkiezingen in aantocht proberen partijen nu opeens kiezers in Drenthe voor zich te winnen met een slappe motie over een bezinningsperiode.
Het siert de Minister dat hij daar niet aan meewerkt. Als deze partijen werkelijk menen dat er géén windmolens in de Veenkoloniën moeten verrijzen, hadden zij mijn motie kunnen steunen die hiertoe oproept, maar dat heeft geen enkele partij gedaan. Dus hou op met deze poppenkast, alle partijen in deze Kamer hebben gewoon ingestemd met dit megalomane windmolenpark in de Veenkoloniën. Ik zal in 2e termijn dezelfde motie opnieuw indienen. Als de Kamer echt begaan is met de Drentenaren, steunt u de motie nu wel. Zo niet, dan zijn het slechts holle woorden, campagneretoriek.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties