Nederland weer van ons

Voorzitter, we debatteren al bijna 4 jaar over de gaswinning in Groningen en de afhandeling van de schade die het gevolg is van deze gaswinning. In die 4 jaar heeft de Kamer honderden moties ingediend om de gaswinning te verminderen en de schadeafhandeling te verbeteren. De meeste van deze moties zijn breed gesteund, maar verworpen door de PvdA en de VVD. Het valt allemaal wel mee, we moeten het beter onderzoeken, wat zeuren die mensen nou, het gaat toch netjes?

De PVV heeft in het eerste debat over Groningen meteen aandacht gevraagd voor 2 punten: een 100% schadevergoeding voor alle bestaande gevallen, zeg maar een generaal pardon, en een uitkoopregeling voor mensen die het gebied willen verlaten.
Nog steeds is het voor veel mensen moeilijk om een normale schadevergoeding te krijgen. Er zijn zoveel instanties en partijen betrokken, dat een groot deel van het geld niet gaat naar het vergoeden en oplossen van de schade, maar naar administratieve kosten voor alle partijen die hun best doen om de zaken zo ingewikkeld mogelijk te maken. Er is een hele bureaucratie opgetuigd, maar veel getroffen gezinnen zitten nog steeds in een beschadigde woning. En dat 4 jaar na het eerste debat, 4 jaar van ambtenarij, 4 jaar van ontkennen en wegkijken. Uit de brief van december blijkt dat van de 1450 geïnspecteerde woningen er 1450 versterkt dienen te worden. Het valt dus allemaal niet mee, het valt allemaal juist heel erg tegen. Inspecties waar de PVV al veel eerder om gevraagd heeft. Wanneer zijn die geïnspecteerde woningen versterkt?

Voorzitter, na eindeloos aandringen van de PVV is er een zeer beperkte uitkoopregeling gekomen voor schrijnende gevallen. 37 gezinnen die voldeden aan alle voorwaarden van die uitkoopregeling, konden toch geen gebruik maken van deze regeling. Mijn motie om deze gezinnen alsnog in aanmerking te laten komen werd echter weggestemd door de VVD en de PvdA, een triest dieptepunt. En ook de NCG liet deze mensen in de steek. Want terwijl er geen geld meer was voor een uitkoopregeling, heeft de NCG wel 68 miljoen Euro uit het potje voor schadeafhandeling beschikbaar gesteld voor het Groninger Forum, waar hij heel toevallig vóór zijn rol als Nationaal Coördinator voorzitter van was.

Recentelijk zijn er diverse acties zijn geweest om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen, met als hoogtepunt de massale fakkeltocht van vorige week. Veel punten uit de petitie zijn rechtstreeks afkomstig uit eerdere moties van de PVV in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, die eerder zijn weggestemd, en het spreekt voor zich dat wij die ook nu weer steunen. Vandaar dat we een Kamerbrede motie hierover ook hebben mee getekend.

Wij willen de minister nogmaals verzoeken om maximale haast te maken met het afhandelen van de schade, om maximale haast te maken met het versterken van woningen en openbare gebouwen en om maximale haast te maken met het terugbrengen van de aardgaswinning en een uitkoopregeling op te zetten.

Voorzitter, ten slotte nog wat opmerkingen over de andere agendapunten. Er is nu een maatregelenpakket met de regio overeengekomen voor wat betreft de mijnbouwschade in Limburg. Hoe staat het met de uitwerking daarvan?

Verder blijft de afvalwaterinjectie de mensen in Twente bezig houden. Wat ik erg merkwaardig vind is het enorme kostenverschil tussen het Royal Haskonig rapport, waarvoor Salttech zelf gegevens heeft aangeleverd, en de claim van Salttech dat het 10x te hoog is, hoe zit dit nu (45 mln versus 500 mln)?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2915 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties