Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat België meer EU-burgers uitzet.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'België zet meer EU-burgers uit'? (*)

2.)
Kunt u naar aanleiding van dit bericht aangeven van hoeveel EU-onderdanen in 2013 het verblijfsrecht is ingetrokken wegens het niet voldoen aan het inkomensvereiste of wegens openbare orde problemen? Hoeveel personen hiervan zijn aantoonbaar (gedwongen) uit Nederland vertrokken?

3.)
Kunt u tevens aangeven welke nationaliteiten de betreffende EU-onderdanen hebben en de gronden op basis waarvan het verblijfsrecht is ingetrokken? Zo neen, waarom niet?

4.)
Hoe verklaart u het gegeven dat België in 2012 van 2507 EU-burgers het verblijfsrecht heeft ingetrokken, terwijl dat in Nederland in slechts 590 zaken is gebeurd?

5.)
Bent u bereid om in navolging van België het aantal uitzettingen van EU-burgers ten opzichte van 2012 op korte termijn minimaal te verviervoudigen en bij iedere EU- onderdaan te bekijken of aan het inkomensvereiste en het openbare orde vereiste wordt voldaan? Zo neen, waarom niet?

(*) De Telegraaf, d.d. 10 januari 2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2990 gasten

donaties

doneer

Nederland
English