Nederland weer van ons

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat instanties het medisch beroepsgeheim omzeilen.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Geef uw medische dossier niet weg(*)

2.)
Klopt het dat uitkeringsinstanties en verzekeraars in een derde van de gevallen het medisch dossier van patiënten opvragen

3.)
Bent u met ons van mening dat uitkeringsinstanties, gemeenten en Arbodiensten niets te zoeken hebben in medische dossiers?

4.)
Wat betekent dit opvragen en inzien van medische gegevens voor de privacy van patiënten?

5.)
Welke stappen gaat u ondernemen om deze omzeiling van het medisch beroepsgeheim te voorkomen?

6.)
Bent u bereid een voorlichtingscampagne te starten waarin patiënten erop wordt gewezen dat ze hun medische dossier niet hoeven door te geven?

(*) NOS, 7 september 2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5770 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties