Nederland weer van ons

De PVV is zeer bezorgd over het bericht dat Turkije de Turkse NAVO-militairen heeft opgedragen om ex-collega’s te bespioneren. De PVV eist opheldering van minister Koenders en heeft Kamervragen gesteld.

PVV-Kamerlid Raymond de Roon: “Ik wil precies weten wat de feiten zijn en of de NAVO onderzoek doet naar deze Stasi-praktijken. Ook hoor ik graag of Erdogan meer van dit soort spionagebevelen heeft uitgevaardigd. Alle feiten moeten op tafel.”

Als blijkt dat Turkse NAVO-militairen in Nederland spioneren moeten ze direct het land worden uitgezet. “Dat is het minste dat moet gebeuren. Liever nog zien we dat Turkije uit het NAVO-bondgenootschap wordt gegooid. Het aantal incidenten rond Turkije loopt de spuigaten uit,” aldus De Roon.

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Turkse legerleiding die Turkse NAVO-militairen tot spionage beveelt:

1.)
Kent u het bericht dat de Turkse legerleiding Turkse militairen op NAVO-vestigingen opgedragen heeft ex-collega’s te bespioneren(*)?

2.)
Wist u van deze ongeoorloofde Turkse Stasi-praktijken, die kennelijk op en rond NAVO-vestigingen plaatsvinden?

3.)
Kunt u de desbetreffende spionagenota naar de Kamer sturen? Zijn er meer van dit soort Turkse spionagebevelen uitgevaardigd en verstrekt onder Turkse NAVO-militairen? Zo ja, wat is de inhoud daarvan?

4.)
Is de in het bericht genoemde wijze van informatievergaring ook verboden in Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid alle Turkse NAVO-militairen ons land uit te dirigeren?

5.)
Doet de NAVO onderzoek naar deze zeer verontrustende praktijken? Zo nee, wilt u daar bij de NAVO op aandringen? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek?

(*) http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3201474/2017/07/06/Turkse-soldaten-spioneren-in-Brussel.dhtml

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2720 gasten

donaties

doneer

Nederland
English