Vz,

In de eerste plaats wil ik de initiatiefnemers van deze Zwarte Piet-wet ervoor bedanken dat ze deze wet hier ter bespreking hebben voorgelegd. En ik wens ze veel succes vandaag en straks in de Eerste Kamer.

Het is een kleine wet in omvang, maar een zeer veelbetekenende als het gaat om de inhoud.

U moet weten dat onze cultuur van het Westen onder druk staat. Onze cultuur met Joods-christelijke-humanistische wortels, de cultuur van het Avondland, de cultuur van het vrije denken, van individuele verantwoordelijkheid, de cultuur die ons vrijheid, welvaart en welzijn heeft gebracht, die superieure cultuur die ons wetenschap, gezondheidszorg, vrede en veiligheid heeft gebracht, is ons lief. Die cultuur en onze tradities zitten ons diep in ons hart. Maar aan alle kanten wordt die cultuur ondergraven.

Alles wordt uit de kast getrokken om ons culturele zelfbewustzijn te verzwakken. De politiek correcte elite, een kleine minderheid, dat wil ik graag benadrukken, heeft het zelfs bestaan om het prachtige Sinterklaasfeest te corrumperen. Door het via Zwarte Piet aan racisme te koppelen. Het kinderfeest is op de meest grimmige wijze die je kunt bedenken gepolitiseerd. Het is een regelrechte schande dat een onverdraagzame minderheid, die zwelgt in haar eigen gelijk, erin geslaagd is om een verbinding met racisme te leggen die er niet is. En die er nooit is geweest. De indieners beschrijven dat overtuigend in de memorie van toelichting. De racismeroepers hebben na jaren van intimidatie en agressie deze mooie traditie zodanig weten te verzieken dat plaatselijke Sinterklaasintochten politiebeveiliging nodig hebben; ze hebben ervoor gezorgd dat basisscholen en de media niet alleen BUIGEN voor hun eisen, maar zelfs EISEN dat ouders van schoolkinderen en kijkers naar de staatstelevisie zich aanpassen aan de idiotie van regenboog-Pieten en veegpieten. Overheidsbemoeienis door gemeentebesturen die openlijk zeggen dat Zwarte Piet tot het verleden gaat behoren, scholen die Zwarte Piet verbieden, zelfs de vicepremier die zegt dat Zwarte Piet kwetsend is en moet veranderen.

Vz, WIJ zijn deze culturele strijd niet begonnen. WIJ hebben het Sinterklaasfeest niet gepolitiseerd. ZIJ hebben dat gedaan, die fanatieke, onverdraagzame minderheid, een minderheid die racisme ziet dat er niet is, een minderheid die zich NB hult in het uniform van de zwarte Panters, het uniform van geweld, van intimidatie, van intolerantie. Ze zijn erin geslaagd om het kinderfeest te verpesten met de enthousiaste medewerking van de media, het onderwijs, gemeentebesturen en zelfs met vertegenwoordigers van de regering.
En dat terwijl volgens een telegraafonderzoek 91% vindt dat het niet nodig is om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen. Zelden werd een minderheidsstandpunt met zoveel intimidatie en onverdraagzaamheid aan een meerderheid opgelegd. En het allerergste vz, is dat de kinderen die wekenlang in spanning uitkijken naar 5 december, er niets van begrijpen. ZIJ hebben hier niet om gevraagd.

Vz, de indieners stellen terecht in hun reactie op het advies van de RvS dat de aanval op Zwarte Piet niet los gezien kan worden van iets groters. De aanval op het Sinterklaasfeest is de best geslaagde aanval in een grotere culturele oorlog tegen onze identiteit. Zie hoe de politiek correcten elkaar proberen te overtreffen om alle andere belangrijke symbolen van onze natie en van onze identiteit aan te vallen. De Haagse Hogeschool die jaren geleden al de traditionele kerstboom eruit gooide omdat die kwetsend zou zijn voor de islam. Hoe paaseieren in een soort Newspeak veranderden in “verstopeieren”, hoe in scholen het kerstfeest semantisch wordt omgekat naar Winterfeest of Lichtjesfeest, hoe de Nederlandse vlag bijna uit de openbare ruimte is verbannen, hoe het kruis op de mijter van de Amsterdamse Sinterklaas moest verdwijnen, want aanstootgevend voor islam. En zo gaat het door, vz.

DAT is waar de PVV stelling tegen neemt. Wij willen de aanval op onze identiteit en op onze tradities stoppen. Het is daarom waarom wij trots zijn op de initiatiefnemers van deze wet. Wij moeten onze tradities koesteren, er trots op zijn en ze doorgeven aan volgende generaties. Onze cultuur vereist onderhoud, we moeten haar goed verzorgen, want wij willen zijn wie we zijn. En we willen blijven wie we zijn.
En deze wet past daar heel goed in. Deze kleine wet wil de burger beschermen tegen verdergaande bemoeienis met het uiterlijk van Zwarte Piet, de drijvende kracht achter het mooie Sinterklaasfeest. Niks meer, niks minder. In de nota n.a.v. het verslag zeggen de initiatiefnemers dat hun insteek is om Zwarte Piet te beschermen tegen de Nederlandse overheid en tegen de aanvallen van een kleine activistische groepering die dit volksfeest het liefst ziet verdwijnen.

Met deze wet vz, krijgt de overheid er geen taak bij, maar er wordt juist VOORKOMEN dat de overheid een inhoudelijke rol (en daarmee een taak) krijgt bij het vaststellen van het uiterlijk van Zwarte Piet. Want dat gebeurt nu. Door gemeentes, door scholen, door de vicepremier zelfs. Dit initiatiefwetsvoorstel wil alleen maar dat overheden pas vergunningen verlenen voor sinterklaasactiviteiten, zelf sinterklaasactiviteiten organiseren of hier medewerking aan verlenen, als daarbij het personage Zwarte Piet in ere wordt gehouden. Ook wordt hiermee voorkomen dat er allerlei rechtszaken gevoerd zullen worden en bezwaarprocedures gestart worden met betrekking tot het veranderen van het uiterlijk van Zwarte Piet.

Vz, samenvattend. De PVV-fractie is groot liefhebber van Zwarte Piet en diens essentiële rol binnen de sinterklaasviering. Het sinterklaasfeest is een typisch Nederlandse traditie die voor de toekomst behouden moet worden. De Nederlandse tradities en daarmee onze identiteit liggen zwaar onder vuur en helaas wordt er vanuit de overheid niet alleen geen BESCHERMING geboden, vanuit politiek en overheid wordt zelfs INGEZET op het afschaffen van onze tradities, gebruiken en identiteit. Dit debat gaat alleen om Zwarte Piet, maar op de achtergrond gaat het om het behoud van onze cultuur. Het minste dat van onze overheid verwacht kan worden is dat zij zich niet tegen haar eigen volk keert. Het belang van dit wetsvoorstel kan dan ook niet onderschat worden, al is de omvang beperkt, de focus smal en hetgeen opgelegd wordt eenvoudig te begrijpen.
De overheid mag simpelweg niet langer actief optreden om het sinterklaasfeest te beschadigen. Daarmee is dit wetsvoorstel een kleine, maar belangrijke stap om onze identiteit te behouden.