feed-image RSS

Vragen van het lid Madlener aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat woningcorporatie Ymere meer koopwoningen dan sociale huurwoningen bouwt.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Ymere bouwt meer koopwoningen dan sociale huurwoningen'(*)?

2.)
Vindt u het de taak van woningcorporaties om commerciële koopwoningen te bouwen en te verkopen? Zo ja,waarom? Zo neen, wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat Ymere zich tot haar kerntaken beperkt?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Madlener aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht 'Welvaartsverlies voor verlaging loan-to-value'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Welvaartsverlies door verlaging loan-to-value'(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u het gegeven dat woningmarktdeskundigen waarschuwen voor stagnatie op de koopmarkt als gevolg van langere spaarperiodes alvorens starters voldoende kapitaal hebben om een huis te kopen?

Lees meer

Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de automobilist de klos is in de Randstad.

1.)
Bent u bekend met het bericht "Automobilist de klos in randstad?" (*)

2.)
Deelt u onze mening dat hogere parkeertarieven en meer trajectcontroles onzinnige nieuwe lastenverzwaringen voor de al zwaar belaste automobilist zijn?

Lees meer

DSC_7973

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties