feed-image RSS

Vragen van Barry Madlener (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat woningprijzen dalen door windturbines.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht? (*)

2.)
Kunt u aangeven hoeveel huizen er binnen een straal van 2000 meter van een windturbine staan? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

De PVV is er niet over te spreken dat een Amsterdamse wooncorporatie aan statushouders een voorkeursbehandeling geeft bij het toekennen van sociale huurwoningen. Daar bovenop weten statushouders zich ook verzekerd van een lagere huurpriis. “Het is toch ongehoord dat Nederlandse woningzoekenden hierdoor worden benadeeld”, stelt woordvoerder Barry Madlener.
De PVV heeft hierover vragen ingediend.

Vragen van Dhr. Madlener (PVV) aan de Minister van Wonen en Rijksdienst over het bericht dat statushouders met voorrang een sociale huurwoning krijgen met lagere huur van een woningcorporatie in Amsterdam.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht? (*)

2.)
Klopt het bericht dat deze drie statushouders een woning krijgen, met voorrang en ook nog met een lagere huurprijs? Zo ja, wat vindt u daar van?

Lees meer

Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat extra geld nodig is voor de N35.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht? (*)

2.)
Klopt de bewering dat het Rijk nauwelijks geld beschikbaar stelt voor de aanpak N35, terwijl de N35 wel eigendom van het Rijk is? Zo ja, waarom is dat?

Lees meer

DSC_7973

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties