feed-image RSS

Schriftelijke vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister voor Economische zaken.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Benzine is 20 eurocent te duur’ (*)?

2.)
Deelt de minister de analyse van het Financieel Dagblad, dat de benzine 20 cent en de diesel 11 cent te duur is? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister voor Wonen en Rijkdienst.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Leengrens hypotheek moet verder omlaag'(*)

2.)
Deelt u de analyse van het Financieel Stabiliteitscomité voor wat betreft de lagere leengrens versus de economische lasten? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

Lees meer

Vragen van de heer Madlener aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat windturbines de telescoop van Lofar kunnen verstoren.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht?(*)

2.)
Kunt u bevestigen dat windturbines storingen kunnen veroorzaken bij dit soort hypergevoelige antennes? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

DSC_7973

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties