feed-image RSS

Voorzitter. Ik wil mijn complimenten aan de sector en aan de dierenartsen maken. Daar is alle reden toe, want die mensen hebben het gewoon goed gedaan. Ze hebben goed samengewerkt. Ik heb veel contact met boeren en dierenartsen. Die samenwerking is goed verlopen. Dat succes is niet enkel ontstaan door onze druk. Ikzelf ben wel iemand geweest die de druk is gaan verhogen vanaf 2007. Ik zat in de antibioticasector, maar daar had ik na twee, drie jaar schoon genoeg van.

Lees meer

Voorzitter. Wie de evaluatie van de Aanbestedingswet van een jaar geleden leest, zou denken dat het allemaal prima gaat met de aanbestedingen in ons land. In het rondetafelgesprek, dat ik nota bene zelf mocht voorzitten, dat we hier een aantal maanden terug over hadden, werd echter een heel ander beeld geschetst. Dat kwam heel duidelijk naar voren. Ik neem aan dat de mensen van de minister dat gevolgd hebben. Alle genodigden hadden meerdere zaken aan te merken op de huidige wet, of het nu gaat om het onnodig samenvoegen — ik zal het niet clusteren noemen — de kosten van EMVI, het ontbreken van tendervergoedingen, lage deelname van het midden- en kleinbedrijf, gebrekkige transparantie — dat werd ook vaak genoemd — het stellen van disproportionele eisen, een overheid die steeds vaker inbesteedt en ga zo maar door.

Lees meer

De Partij voor de Vrijheid is ertegen dat de Europese Unie visserijpartnerovereenkomsten sluit namens ons land. Dat is de zoveelste inbreuk op onze soevereiniteit. De overeenkomsten bevatten veel onduidelijkheden en er zijn te weinig betrouwbare gegevens om het surplus waarop gevist mag worden, vast te stellen. Nederland loopt immers al jaren voorop wat betreft overeenkomsten met partnerlanden en heeft enkel nadeel van het EU-blok aan het been, zeker als grootste nettobetaler per hoofd van de bevolking.

Lees meer

dion-graus

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties