feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat gemeenten de juridische grenzen van de WMO opzoeken.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Gemeenten zoeken juridische grenzen WMO op”? (*)

2.)
Wat is uw mening over de weigering van gemeenten om zich neer te leggen bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijk hulp en daarnaar te handelen?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de top van de slecht presterende verpleeghuizen meer verdienen dan de norm.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Top slechte verpleeghuizen verdient meer dan de norm'? (*)

2.)
Wat is uw oordeel over het feit dat bij zeven van de elf bestuurders van de zorginstellingen op de zwarte lijst, de salarissen hoger waren dan de Balkenendenorm?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht: 'Een beetje hulp totdat het te laat is.'

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Een beetje hulp totdat het te laat is'?

2.)
Klopt het dat het aantal acute uithuisplaatsingen is toegenomen sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten? Zo ja, hoe komt dit?

Lees meer

fleur-agema

donaties

doneer

Nederland
English