feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht “gemeenten verhullen optie extra huishoudelijke hulp"

1.)
Bent u bekend met het bericht “gemeenten verhullen optie extra huishoudelijke hulp"?

2.)
De consumentenbond heeft in mei dit jaar reeds aangegeven dat deze gelden bij gemeenten op de plank bleven liggen. Heeft u naar aanleiding van dat bericht contact met VNG opgenomen? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) over de brandbrief van Actiz over de wijkverpleging.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de brandbrief “Wijkverpleging onder zware druk” van Actiz over de wijkverpleging? (*)

2.)
Wat is uw oordeel over het feit dat het overleg tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan het verharden is en dat de dialoog nauwelijks mogelijk is?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat gemeenten de juridische grenzen van de WMO opzoeken.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Gemeenten zoeken juridische grenzen WMO op”? (*)

2.)
Wat is uw mening over de weigering van gemeenten om zich neer te leggen bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de huishoudelijk hulp en daarnaar te handelen?

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties