feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht: 'Een beetje hulp totdat het te laat is.'

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Een beetje hulp totdat het te laat is'?

2.)
Klopt het dat het aantal acute uithuisplaatsingen is toegenomen sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten? Zo ja, hoe komt dit?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorgverzekeraars verbaasd zijn over de reactie van Actiz over de wijkverpleging.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Zorgverzekeraars verbaasd over reactie Actiz wijkverpleging”? (*)

2.)
Bent u met ons geschokt, dat er in deze reactie van Zorgverzekeraars Nederland alleen de termen: contractafspraken, zorgcontracten, productieafspraken, bovengrenzen, terugvordering en onderuitputting voorkomen?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorgverzekeraars aanbieders van wijkverpleging straffen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Zorgverzekeraars straffen aanbieders wijkverpleging”? (*)

2.)
Vindt u het gepast, dat de zorgverzekeraars een bedrag van 51 miljoen euro terugvorderen bij aanbieders die meer zorg hebben geboden in 2015, terwijl uw ministerie eerder aan heeft gegeven een “strafkorting” niet gepast te vinden omdat de aanbieders een besparing van 400 miljoen euro hebben gerealiseerd?

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties