feed-image RSS

Vragen van het lid Agema aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de continuïteit van zorg in gedrang komt door krappe budgetten wijkverpleging.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Continuïteit van zorg in gedrang door krappe budgetten wijkverpleging”? (*)

2.)
Wat is uw reactie op de uitkomsten van de enquête dat bijna 20 % van de respondenten aangeeft nu al (juni 2016) het budgetplafond voor het gehele jaar te hebben bereikt en maar liefst 34 % aangeeft op dit moment nog geen overschrijding van het jaarbudget 2016 te hebben, maar dit wel verwacht op korte termijn?

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat aanbieders van wijkverpleging nu al op budgetplafonds stuiten.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Aanbieders stuiten nu al op budgetplafond'? (*)

2.)
Wat vindt u ervan, dat de helft van de leden van de brancheorganisatie voor thuiszorg, BTN, aangeeft problemen te hebben met het jaarbudget voor wijkverpleging?

3.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt een cliëntenstop?

Lees meer

 

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het TV-programma ‘Geer en Goor zoeken een hobby’ waarin de minister-president oproept iets voor eenzame ouderen te doen.

1.)
Bent u bekend met het TV-programma ‘Geer en Goor zoeken een hobby’(*)?

2.)
Schaamt u zich niet kapot dat u, als minister-president van Nederland, een verzoek doet om iets te doen voor eenzame ouderen, terwijl door uw eigen beleid de ouderenzorg helemaal kapotbezuinigd is?

3.)
Bent u bekend met het feit dat uw eigen partij, de VVD, niet alleen het budget voor de huishoudelijke hulp wil halveren maar helemaal wil schrappen en ouderen daardoor alleen maar méér vereenzamen, vervuilen en verpieteren?

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties