feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat aanbieders van wijkverpleging nu al op budgetplafonds stuiten.

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Aanbieders stuiten nu al op budgetplafond'? (*)

2.)
Wat vindt u ervan, dat de helft van de leden van de brancheorganisatie voor thuiszorg, BTN, aangeeft problemen te hebben met het jaarbudget voor wijkverpleging?

3.)
Bij hoeveel van deze organisaties dreigt een cliëntenstop?

Lees meer

 

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) over het TV-programma ‘Geer en Goor zoeken een hobby’ waarin de minister-president oproept iets voor eenzame ouderen te doen.

1.)
Bent u bekend met het TV-programma ‘Geer en Goor zoeken een hobby’(*)?

2.)
Schaamt u zich niet kapot dat u, als minister-president van Nederland, een verzoek doet om iets te doen voor eenzame ouderen, terwijl door uw eigen beleid de ouderenzorg helemaal kapotbezuinigd is?

3.)
Bent u bekend met het feit dat uw eigen partij, de VVD, niet alleen het budget voor de huishoudelijke hulp wil halveren maar helemaal wil schrappen en ouderen daardoor alleen maar méér vereenzamen, vervuilen en verpieteren?

Lees meer

Vragen van de leden Agema en De Graaf (beiden PVV) aan de staatssecretaris van VWS en de minister van SZW over de over de brief van het Haagse college over de huisvesting van asielzoekers in een vleugel van verpleeghuis De Lozerhof.

1.)
Bent u bekend met de brief van het college van de gemeente Den Haag over de huisvesting van statushouders? (*)

2.)
Bent u met de PVV van mening dat het op zijn zachts gezegd onwenselijk is dat bijzonder kwetsbare ouderen, die verblijven in een psychogeriatrisch verpleeghuis, worden geconfronteerd met 30 onaangepaste asielzoekers? Zo nee, waarom niet?

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties