feed-image RSS

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over de uitspraak van het hof in het hoger beroep tegen caf├ę De kachel en de brief van de minister in reactie op deze uitspraak.

Lees meer

Vragen van de leden Agema, Brinkman en Van Dijck (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn opgestapt en de Commissaris van de Koningin Borghouts blijft zitten.

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris en minister van VWS over het rapport waarin de Nationale Ombudsman het merendeel van de klachten die dhr. Gericke tegen de Inspectie (IZG) indiende gegrond acht.

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties