feed-image RSS
Vervolgvragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het inspectierapport over Huis in de Duinen te Zandvoort.

Lees meer

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over de uitspraak van het hof in het hoger beroep tegen caf├ę De kachel en de brief van de minister in reactie op deze uitspraak.

Lees meer

Vragen van de leden Agema, Brinkman en Van Dijck (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn opgestapt en de Commissaris van de Koningin Borghouts blijft zitten.

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties