Omdat mijn collega Reinette Klever een ongeluk heeft gehad, ik wens haar beterschap vanaf hier, mocht ik de afgelopen weken een aantal debatten van haar met de minister overnemen. Die minister heeft veel bereikt. Eerlijk is eerlijk. Goed bestuur komt van de grond, van de Inspectie wordt veel meer verlangd en nu stort ze zich op de geneesmiddelenprijzen. Stuk voor stuk zaken die vele jaren waren blijven liggen, die een plek kregen in het gedoogakkoord en waar de huidige coalitie trots op mag zijn omdat ze uitgevoerd worden.

Lees meer

Voorzitter,

Vorig jaar is in dit huis de AWBZ opgeheven. De nieuwe WMO en de nieuwe Wet langdurige zorg zijn nog netjes in de Kamer behandeld. Maar over de overheveling van de verpleging en verzorging, de thuiszorg, naar de zorgverzekeraars is geen enkel debat gevoerd. Sterker nog, meerdere verzoeken van de PVV om daar een fatsoenlijk debat over te voeren zijn gewoonweg geblokkeerd. De thuiszorg kon gewoon aan het basispakket worden toegevoegd, zo waren de reacties. Ook het recht op zorg zou blijven bestaan. Over de enorme bezuiniging waarmee dit gepaard ging (400 miljoen in 2015, oplopend tot 600 miljoen in 2017) en de gevolgen daarvan, kon niet gedebatteerd worden.

Lees meer

Enthousiasme alom na de presentatie van het regeerakkoord Bruggen Slaan. Want wat stond daar in? Na zoveel jaren zou Nederland dan eindelijk overgaan tot het ratificeren van het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. En wie kan daar nu tegen zijn? Nou, wij zijn niet tegen de inhoud van dat verdrag. Integendeel, kom maar op zou ik zeggen. Maar voorzitter, wat een stelletje hypocrieten daar in vak K. En ook in de zaal.

Lees meer

fleur-agema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English