Voorzitter,

Vorig jaar is in dit huis de AWBZ opgeheven. De nieuwe WMO en de nieuwe Wet langdurige zorg zijn nog netjes in de Kamer behandeld. Maar over de overheveling van de verpleging en verzorging, de thuiszorg, naar de zorgverzekeraars is geen enkel debat gevoerd. Sterker nog, meerdere verzoeken van de PVV om daar een fatsoenlijk debat over te voeren zijn gewoonweg geblokkeerd. De thuiszorg kon gewoon aan het basispakket worden toegevoegd, zo waren de reacties. Ook het recht op zorg zou blijven bestaan. Over de enorme bezuiniging waarmee dit gepaard ging (400 miljoen in 2015, oplopend tot 600 miljoen in 2017) en de gevolgen daarvan, kon niet gedebatteerd worden.

Lees meer

Enthousiasme alom na de presentatie van het regeerakkoord Bruggen Slaan. Want wat stond daar in? Na zoveel jaren zou Nederland dan eindelijk overgaan tot het ratificeren van het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. En wie kan daar nu tegen zijn? Nou, wij zijn niet tegen de inhoud van dat verdrag. Integendeel, kom maar op zou ik zeggen. Maar voorzitter, wat een stelletje hypocrieten daar in vak K. En ook in de zaal.

Lees meer

Ik vraag me zo onderhand af, wat wij hier nu eigenlijk doen elke keer. Terwijl voorafgaand aan elk debat, de schrijnende toestanden ons in de media om de oren vliegen, blijft de staatssecretaris bij dezelfde toon, dezelfde mantra’s en dezelfde goedpraterij: het is een overgangsjaar, het gaat goed, met hier en daar een verbeterpunt.

De oplossing is ook iedere keer dezelfde: een extra werkgroepje of overlegtafel, gaat u maar rustig slapen, alles komt goed. [stapel ophouden]. Deze stapel berichten van de afgelopen dagen, al deze nieuwsstations, de mensen thuis, iedereen is gek? Vraagteken?

Vandaag spreken we over het zoveelste pakket mooiweerbrieven. Maar is dat wel terecht?

Lees meer

fleur-agema

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties