Deze wet heeft betrekking op mensen die dement dan wel verstandelijk beperkt zijn, en verlangt een viertal overleggen als er gedacht wordt aan dwangzorg. De regering beoogt hiermee een cultuurverandering in de instellingen teweeg te brengen. Het opzien tegen het stappenplan zou ertoe leiden dat er gezocht wordt naar een oplossing die geen dan wel de minste dwangzorg behelst. Dat is op zich goed bedoeld. Maar, maken we wetten voor een cultuurverandering? Een wet regelt wat wel en niet mag. En, een aanzienlijk deel van de instellingen past nu al geen dan wel een minimum aan dwangzorg toe. Zij doen dat zonder wet.

Lees meer

Over de wens van een wet als deze wordt in dit Huis al zo'n twaalf jaar gesproken en sinds vier jaar spreken we al over de komst van de wet Zorg en Dwang. Dat het zo lang duurt daar kun je kritisch over zijn, immers de bedoeling van een wet als deze – duidelijkheid – is al vele jaren gewenst. Echter, deze wet herbergt vele dilemma's.

Lees meer

Fleur Agema - Notaoverleg Toekomst Langdurige Zorg

Voorzitter. De ontmanteling van de langdurige zorg staat in de steigers. Dit kabinet kiest ervoor om ouderen en gehandicapten hun zorg af te pakken. Om een wit voetje te kunnen halen bij ome Herman in Brussel gaat de botte bijl in de zorg. 800 verzorgingshuizen worden gesloten, 50.000 thuiszorgmedewerkers en 170.000 hulpbehoevenden verliezen hun baan en thuiszorg, de dagbesteding gaat naar de filistijnen en zieken moeten nog meer zelf betalen.

Lees meer

fleur-agema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English